Depresyon

Depresyon, biyo-psiko-sosyal nedenleri olan bir duygudurum bozukluğudur. Kişinin kendini derin bir keder içinde hissettiği, geleceğe ilişkin kötümser, karamsar düşünceler, geçmişe ilişkin yoğun pişmanlık, suçluluk duygu ve düşüncelerinin taşındığı , bazen ölüm düşünceleri, bazen ölüm girişimi ve sonuçta ölümün olabildiği uyku, iştah, cinsel istek vb. ilgili fizyolojik bozuklukların olduğu bir hastalıktır.

Depresyonda ki bireyler iki haftalık bir süreç içerisinde aşağıdaki belirtilerden en az beşini yoğun olarak yaşarlar:

-Hemen hergün yaklaşık gün boyu süren depresif durum

-Gündelik etkinliklere karşı isteksizlik ya da eskiden zevk aldığı etkinliklerden zevk alamama

-Önemli derecede kilo kaybı ya da kilo alımı

-Hemen hergün uykusuzluk veya aşırı uyuma durumu

-Değersizlik ve suçluluk duygularına kapılma

-Düşünme ve düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırmada güçlük

-Yineleyen ölüm ve intihar düşünceleri

-Hemen hergün bitkinlik, yorgunluk ya da enerji kaybının olması,

-Yavaşlamış, durgun hareketler ve huzursuzluk

-Cinsel isteksizlik

0 yorum:

GOOGLE REKLAM